Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról

Ezredvég - III. évfolyam, / november (1)

Párhuzamosok Szabó Lőrinc és felesége levelezése — ben már majdnem negyedszázada házasok. Vagy mégsem?

Magasból nézvést megtorpant hadnak tűnhetett volna, amely egyszer, valamikor, nekibuzdult, hogy rohammal bevegye a hegy szelíden aláereszkedő oldalát, feljebb a nyugalom csendjét dajkáló fennsíkot, egészen a borzas üstökű erdőig, aztán ereje fogytán letett a szándékáról, s megkapaszkodott azon a ponton, ameddig eljutott. A falu széle emlékeztetni látszott a hajdani hevületre: két utcája a hegy felé tapogatózott, magasra nyúlt jegenyefák őrsorával álcázva… A hegy bölcs derűvel nézett le a falura. Az oldalán bozontos szőlőrengeteg burjánzott, sűrű szövevényében csak néhány, óvatosan tekergő gyalogösvény nyitott rést. A mélyzöld takaró fölött időtlen nyugalom mélázott, a nyugalom redői között víg órák, napok emléke és ígérete mocorgott, cinkos üzenet, a réges-régi egyezségre ütött új pecsét. Egyek voltak a falu és a hegy — a falu munkájával, gondjával babusgatta a hegyet, s cserébe kapta vígságát vagy vigasztalást megszenvedett bánatára, ösztönzést egy szólni akaró nótára.

Állandó lázadásban éltek kötöttségeik ellen: a férj a szabadságot kívánta, a feleség ugyanezt csak fájdalmas panaszok közt tűrte. De hiszen — tudjuk — a kudarcok is összekötnek.

 • ILF-PETROV: TIZENKÉT SZÉK
 • Békés Megyei Népújság, április ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
 • Transindex - A Szomszédnéni és Felméri lefizethető! Várják Ponta és Johannis ajánlatát
 • Dohányosok Polgárjogi Szervezete - Index Fórum
 • A Gellért hullámfürdő medencéjében egymás hegyén-hátán zsúfolódtak az emberek.
 • Békés Megyei Népújság,
 • A Szomszédnéni és Felméri lefizethető!
 • Felhagytam a dohányzással rosszul kezdtem aludni

Ekkor már nincsenek látványos lázadások, de nincsen már lázas reményű összebékülés sem. Beletörődés annál inkább.

Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról

És talán megbékélés. Vágyakozás formájában mindenképp.

Békés Megyei Népújság, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

Verseket nem ihletnek e témakörben ezek az évek, már távol vagyunk a Semmiért Egészen önmegtisztító indulatától, de a Rossz férj panaszá-nak kritikus-önkritikus háborgásától is. Mégis a harminchat év leveleinek nagyobb része ezekből az évekből való.

A jó barát okos felesége rá is csodálkozik erre a bőségre.

Remélem nem az én adómból Ellenben lehet, hogy a Pitzut fizetik, mert ilyen vad dohányzásellens kirohanásai másnak nincsenek, mint neki, vagy az is lehet, hogy ő a Mikola István, akkor viszont nem ajánlom neki, hogy találkozzunk az utcán, mert akkor nagy kravály lesz!

De hát aki nem élt évtizedeken át szinte minden percben végveszélyben, az nem is értheti ennek a két embernek ekkori egymásrautaltságát. Legfeljebb temetése zajlott már a korszakos költői nagyságához méltó gyászpompával.

Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról legjobb gyógyszer a dohányzásról való leszokáshoz

Mi is történt Szabó Lőrinccel után? Állását elvesztette, verseiből alig, legfeljebb műfordításaiból élt és tartotta családját. Sújtotta egyéni sorsa — felnagyított legendák visszahatása — állandó védekezésre kényszerítve: további pályáját ellenséggé lett korábbi barátok nem bocsátó indulata ellenpontozta, és zavarta a megmaradó barátok lassan oldódó bánata is. De a negyvenes évek végétől a közös sors is beárnyékolta életét: ha eddig csak a múlt hatott zavarólag, most a legtöbb kiváló kortársával közös veszély kényszeríti hallgatásra.

A Szomszédnéni és Felméri lefizethető! Várják Ponta és Johannis ajánlatát

Saját verssel a Válasz megszűnésétől, től ig nem is jelentkezhet, átütő erejű újrajelentkezése az Illyés méltó bevezetőjével könyvnapjára megjelenő Válogatott versei-nek kötete lehetett, amelyet A huszonhatodik év szonettciklusa követ, majd a Tücsökzene bővített, Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról változata, mindhárom megjelenést azonnal követő második kiadással. Csakhogy ekkorra már két infarktus nyomasztó emlékével, állandó vesebántalmaktól gyötörten, a sokízületi gyulladástól megkínozva vonszolja magát vendégségről vendégségre, hogy a nyugodt körülményeket biztosíthassa alkotómunkája számára.

Reggeltől estig Az autóbusz reménytelenül megakadt a reggeli csúcsforgalomban. Néha percekig áll, azután meglódul a végtelen autósor, a busz gyorsít, mintha elhárultak volna az akadályok, majd újra lefékez. Baleset történhetett elől, vagy útjavítás miatt lezárták a fél pályát. Tulajdonképpen mindegy. Török már tudja, hogy nem ér be a szerkesztőségbe a lapindító értekezletre.

Mert rákényszerült erre, végül hozzá is szokott, hogy baráti környezetben élhetett csak jobb, zavartalanabb körülmények között. Mégis állandó lelkiismeret-furdalástól gyötörten: mi van családjával — feleségével, leányával, fiával — akikért felelősséggel tartozik.

Ha ő — ideig-óráig — jobban élhet, az — paradox módon — csak a költői ekkor jobbára csak műfordítói teljesítményért hozott áldozat, amelyet, hátrahagyva családját a segítő baráti együttestől kénytelen elfogadni.

Ezért neki szigorú munkarend szerint dolgozni kell.

MIÉRT KEZDTEM EL DOHÁNYOZNI?-HOGYAN SZOKJ LE?

Akár akarja, akár nem. Még ha beteg és pihenésre szorult, akkor is. Mert ezt mérte önmagára.

Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról hogyan lehet megszabadulni a fejfájástól a dohányzás után

Szigorú moralistaként. Legfeljebb mindemellett, ha még marad valami rejtett idő: csak akkor készülhet saját vers is. Így erről már ezek a levelek nem adhatnak hírt.

SIMOR ANDRÁS

Pedig ezalatt két versciklus is készül, a gyászszonettek —ben és egy újabb szerelem röpke pillanatainak, de még inkább az elmulasztott találkozásoknak szösszenete ban. Az elsőre fény derül, elkészülte után — kiadásakor — már témává válhat a levelekben, az utóbbira évtizedekkel a költő halála után figyelhetünk fel, rejtelmes körülmények között. A levelek: a vendéglátás megszervezése, az otthon anyagi egyensúlyának biztosítása, újabb munkák szervezése, az elvégzett fordítások célbajuttatása és lebonyolítása korrektúra, kész könyv adminisztrálása.

Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról leszokni a rovarrá válásról

A sornyitó vendéglátásra zimankós telén benne karácsonnyal és újévvel Nyíregyháza melletti Sóstóhegyen kerül sor, egy régről ismerős család, Thomasék vendégszerető hívása indítja útra: a maguk is nyomorgók csodálatos idillt teremtenek a náluk is nyomorultabb körülmények közé szorult városi költő számára. Ez egyszeri csoda maradt, amelyet szinte Szabó Lőrinc szeme láttára szüntetett meg a történelem: a vonatról elszabadult szovjet katonák drasztikus éjjeli rablótámadása űzte Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról az idill szereplőit.

melyik nyugtató jobb, ha leszokik a dohányzásról

Ezután következik Igal, a Baumgartner család nagyszerű baráti oázisa, ez már szinte évenként ismétlődően. És aztán benépesül a térkép, előbb még távolabbról, mint Ózdon Dóczi Antal református lelkész családjaaztán főként a Balaton mentén: míg a barátok nyaranta üdülnek, Szabó Lőrinc mellettük dolgozik, kötött napi munkarenddel.

 • Dohányosok Polgárjogi Szervezete - Index Fórum
 • ILF-PETROV: TIZENKÉT SZÉK
 • A dohányzásról leszokó nő naplója
 • Társkereséseim naplója
 • Gyomorfájás cigaretta elszívása után

hozzászólások